Nationaal Sport- en Evenementenpark Lelystad

NSE Lelystad. Het grootste Sport- en Evenementenpark van Europa en een mega economische boost voor Lelystad.

Altijd op de hoogte blijven

Nationaal Sport- en Evenementenpark Lelystad

NSE Lelystad. Het grootste Sport- en Evenementenpark van Europa en een mega economische boost voor Lelystad.

Altijd op de hoogte blijven

Nationaal Sport- en Evenementenpark Lelystad

NSE Lelystad. Het grootste Sport- en Evenementenpark van Europa en een mega economische boost voor Lelystad.

Altijd op de hoogte blijven

Nationaal Sport- en Evenementenpark Lelystad

NSE Lelystad. Het grootste Sport- en Evenementenpark van Europa en een mega economische boost voor Lelystad.

Altijd op de hoogte blijven

Nationaal Sport- en Evenementenpark Lelystad

NSE Lelystad. Het grootste Sport- en Evenementenpark van Europa en een mega economische boost voor Lelystad.

Altijd op de hoogte blijven

NSE Lelystad. Het grootste Sport- en Evenementenpark van Europa en een mega economische boost voor Lelystad.

De stichting iChallenge, in samenwerking met onder andere Ecorridors, maakt zich hard voor het realiseren van het grootste Nationale Sport- en Evenementenpark van Europa in Lelystad. Lelystad is onder andere door zijn centrale ligging in  Nederland, zijn bereikbaarheid, de geplande uitbreiding van het vliegveld en de ruimtelijke mogelijkheden de meest gewenste locatie voor dit nationale en internationale project. De stichting iChallenge heeft al diverse haalbaarheidsonderzoeken verricht.

Dit park biedt zowel economisch als milieutechnisch grote voordelen voor de gemeente. Het park wordt circa 2500 hectare groot en is gesitueerd nabij het vliegveld Lelystad. Dit plan is een absolute kans en is uniek voor Lelystad en de provincie Flevoland. Een ‘boost’ voor de economie, meer arbeidsplaatsen voor Lelystad en een grote naamsbekendheid! Voor extra informatie over de inhoud van het park en de kansen voor Lelystad klik hier.

Voordelen voor Lelystad

De voordelen voor Lelystad zijn groot en betekenen onder andere een grotere internationale naamsbekendheid binnen Nederland en Europa. De ontwikkeling van veel nieuwe arbeidsplaatsen en de verbetering en uitbreiding van de bestaande economieën. Natuurontwikkeling middels bosbouw volgens het Ecorridors ontwerp. Dit plan betekent ook een milieutechnisch verantwoorde groei voor Lelystad. Voor meer informatie o.a. over de voordelen voor Lelystad klik ‘hier’.

Financiering

Door de veranderde economische situatie in Nederland, welke momenteel herstellende is, is voor een meer bij deze tijd passende financieringsopzet gekozen. Elke sportaccommodatie financiert en exploiteert zelf zijn eigen accommodatie. Voorwaarde is dat daarbij de belangen in investeringen door de overkoepelende stichting iChallenge worden veilig gesteld. Voor meer informatie klik ‘hier’.

Milieu

Het grootste sport- en evenementen park van Europa in Lelystad is milieutechnisch verantwoord. Uit eerste voorlopige onderzoeken blijkt dat het park met al zijn activiteiten een milieu verantwoorde invulling wordt. Hierbij is gekeken naar de CO2 en fijnstof situatie, geluid, rond water en de vogelrichtlijnen. Het park voldoet ook aan de normen van ‘Natura 2000’. Dit park is duurzaam verantwoord en wordt op korte termijn ook CO2 en fijnstof neutraal. Voor meer informatie klik ‘hier’.

Samenwerking Ecorridors

De samenwerking met Ecorridors is mede bepalend voor de milieutechnisch verantwoorde situatie die ontstaat voor het NSE Lelystad. Hierdoor zijn de activiteiten met publiek CO2 en fijnstof neutraal, wat uniek is in de wereld. Ook is dit park een bijdrage voor o.a. de opname van fijnstof en CO2 van Airport Lelystad. Voor meer informatie over de bijdrage van Ecorridors klik ‘hier’.

Voorwaarden

De financiering van het NSE Lelystad is mogelijk onder de voorwaarden van de stichting iChallenge. Het plan is planologisch en financieel momenteel een van de grootste private projecten in Nederland. Voor private ondernemers, exploitanten, financiers, beleggers en andere betrokkenen is het daarom in de eerste plaats belangrijk vooraf te weten wat het officiële standpunt is voor dit project van de Gemeente, de Provincie en het Rijk. Het door de stichting iChallenge ontwikkelde bestemmingsplan om verantwoord te kunnen investeren speelt hierin een cruciale rol. Voor meer informatie klik ‘hier’.

 

 

 

Bedrijven die meedenken en meewerken 
aan de ontwikkeling van het NSE Lelystad

       

           

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven voor de NSE-nieuwsbrief. Na inschrijving ontvangt u de nieuwsbrief per e-mail. De nieuwsbrief informeert u over de laatste ontwikkelingen over NSE Lelystad.